Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
PÅ GÅNG KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN BOKA STYRELSENÄLMHULT / MÖCKELNS FLYGFÄLT ESMU

Fältet är en enskild flygplats som drivs av Älmhults flygklubb och
utgörs av ett 600 * 30 m gräsfält med banriktningarna 03 / 21.

Anrop: Älmhult RDO Frekvens 123,60
OBS att Hässleholm har samma frekvens.

PPR: Ring till någon i styrelsen för fältkontroll.
Vi tillämpar högervarv bana 03.

Villkor för landning: alla rörelser på banor o mark sker på egen risk.

Bränsle: Tyvärr kan inte bränsle erbjudas för tillfället.


Övrig fältinformation

• Sydost om fältet finns en ca 60 m hög mast.
• Banans högsta punkt ligger ungefär mitt på fältet och södra banändan ligger ca 1,5 m lägre.
• Vintertid snöröjs fältet endast sporadiskt.


Bullerhänsyn

Undvik att flyga över bebyggelsen i Möcklens samhälle väster om fältet.
Dra ut varvet så att överflygning av golfbanan sydost om fältet undviks.


Modellflyg

Älmhults RC-klubb har sin verksamhet förlagd till fältet. När vädret är passande kan modellflygverksamheten vara livlig.
Vissa helger anordnar klubben även tävlingar.