Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
PÅ GÅNG KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN BOKA STYRELSEN


Klubbens flygplan SE-GFA såldes 2019 till Ukraina.
Styrelsen arbetar på att stationera ett UL på flygplatsen under 2022 som klubben kan disponera.